|


Grafisk vikar

Jeg har engang justeret photoshop lay-out i Monique Ranous Cocktail-assortiment emballage. Fra eet allerede eksisterende lay-out kopierede jeg de mørkebrune cocktailpølser til et andet eksisterende lay-out, hvor disse manglede. Herefter fritskrabede jeg pyntepalmen, så den stod tydeligst muligt på den blå stjernefyldte baggrund.

August 2001